Preken
Aan de predikanten binnen ons kerkverband (Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken) is gevraagd preken, die gaan over het thema huwelijk en echtscheiding, beschikbaar te stellen voor plaatsing op deze site. U treft de aangeleverde preken hieronder aan. Ons doel hiermee is dat er materiaal aangereikt wordt om vanuit de Bijbel na te denken over deze onderwerpen. Het zou gebruikt kunnen worden als materiaal voor gespreksgroepjes, maar ook preeklezers kunnen het aanwenden om in hun gemeenten in een leesdienst een bijbels geluid over huwelijkszaken te laten horen. En natuurlijk kunt u het gebruiken voor persoonlijke verdieping over dit onderwerp.
Voor de overzichtelijkheid heb ik de preken ingedeeld in een viertal rubrieken, namelijk (1) O.T. (2) N.T. (3) Catechismus en (4) Prekenseries.

Nieuwe Preken
ds. R. Sietsma over 1 Kor. 7: 5a over dating, liefde en huwelijk. (toegevoegd 12-9-08)
- met bijbehorende powerpoint-presentatie

ds. P. Groen over Efeze 5:15 - 6:4 Trouwen of samenwonen? (toegevoegd 27-8-08)

I Oude Testament
ds. M.F. Verhoeff over Genesis 2:18-25

ds. J. Sytsma over Exodus 20:14

ds. H. Drost over Leviticus 18:22

ds. Z.J.C. van Harten over Ezra 10:10-11
ds. W.B. van der Wal over Ezra 10:10-11
Deze beide preken over gemengde huwelijken zijn het resultaat van het gezamenlijk voorbereiden van de preek,het samen maken van een preekschets door beide predikanten, waarna ieder de schets apart heeft uitgewerkt.Ik geef ze graag aan u door.

ds. Th. J. Havinga over Psalm 118:24,25 (trouwpreek)
ds. Th. J. Havinga over Psalm 121(trouwpreek)

ds. G. Kwakkel over Spreuken 18:22

ds. J. Sytsma over Prediker 4:12 (trouwpreek)

ds. D.Griffioen over Hooglied 1-3
ds. D.Griffioen over Hooglied 4,5
ds. R. ter Beek over Hooglied 2-3;4-5; 7-8
ds. M. de Meij over Hooglied 6: 4-12
ds. J. Sytsma over Hooglied 17:10
ds. J.E. Kramer over Hooglied 8: 6b
ds. A.J. Minnema over Hooglied 8: 6,7

II Nieuwe Testament
ds. R. ter Beek over Mattheus 12: 48-50, een themapreek over alleengaanden
ds. J. Beekhuis over Mattheus 19: 4-6
ds. J. Beekhuis over Mattheus 19: 6-9
ds. F.J. Bijzet over Mattheus 19: 10-12
ds. K. Harmannij over Mattheus 19: 11
ds. P. Waterval over Mattheus 19:11,12
ds. G. Treurniet over Mattheus 19:11,12
ds. S.M. Alserda over Mattheus 19:12
ds. R. Sietsma over Mattheus 19: 6 Zondige mensen zijn, en tegelijk trouw in de liefde?

ds. R. Sietsma over Marcus 10: 8 Liefde, samenwonen en huwelijk.

ds. W.F.Wisselink over 1 Kor 7:1b
ds. W.F.Wisselink over 1 Kor 7: 14
ds. W.F.Wisselink over 1 Kor 7:17
ds. R. Th. de Boer over 1 Kor 7: 29-31

ds. J.E. Kramer over 2 Kor 6: 14

ds. J. Boersma over Efeze 5: 33
Luisterwijzer bij preek van ds. J. Boersma over Efeze 5:33
ds. K.D.Smit over Efeze 5:33

III Catechismus
ds. S.M. Alserda over Zondag 41
ds. A. Balk over Zondag 41
ds. P. F. de Boer over Zondag 41
ds. R. Th. de Boer over Zondag 41
ds. P. Boon over Zondag 41
ds. O.W. Bouwsma over Zondag 41
ds. H.P. Dam over Zondag 41
ds. E.L. van 't Foort over Zondag 41
ds. H. Geertsma over Zondag 41
ds. K. van den Geest over Zondag 41(1)

ds. K. van den Geest over Zondag 41(2)
ds. P.H. v.d. Laan over Zondag 41
ds. A.J. Minnema over Zondag 41 (1)
ds. A.J. Minnema over Zondag 41 (2)
ds. A.J. Minnema over Zondag 41 (3)
ds. A.J. Minnema over Zondag 41 (4)
ds. M. Oosterhuis over Zondag 41
ds. J.Plug over Zondag 41(1)
ds. J.Plug over Zondag 41(2)
ds. J.W. Roosenbrand over Zondag 41

ds. C.J. de Ruijter over Zondag 41
ds. R. Sietsma over Zondag 41 en Spreuken 5
ds. P. L. Voorberg over Zondag 41
ds. H.J.C.C.J. Wilschut over Zondag 41
ds. W.F. Wisselink over Zondag 41(1)
ds. W.F.Wisselink over Zondag 41(2)

IV Prekenseries
ds. E.A. de Boer over Mattheus 19: 4-6
ds. E.A. de Boer over Mattheus 19: 7-9
ds. E.A. de Boer over Mattheus 19: 10-12
Verwerking prekenserie Mattheus 19 van ds. E.A. de Boer

ds. J.J. Drijfhout over Zondag 41(1)
ds. J.J. Drijfhout over Zondag 41(2)

ds. W. de Groot over Zondag 41 seksualiteit (1)
ds. W. de Groot over Zondag 41 homoseksualiteit (2)
ds. W. de Groot over Zondag 41 echtscheiding (3)

ds. J. Haveman over Gen 2:18
ds. J. Haveman over Gen 2:24
ds. J. Haveman over Efeze 5: 21-33

ds. M. de Meij over Ruth 1: 16,17
ds. M. de Meij over Ruth 2: 11,12
ds. M. de Meij over Ruth 3: 9,10
ds. M. de Meij over Ruth 4: 14-17

ds. J.J. Schreuder over Efeze 5: 22-24
ds. J.J. Schreuder over Efeze 5:25,28,29

Mannen komen van God en vrouwen ook (Inleiding), ds. J. Wilmink
Mannen komen van God en vrouwen ook (1), ds. J. Wilmink over Genesis 1 en 2
Mannen komen van God en vrouwen ook (2), ds. J. Wilmink over Hooglied 2,3
Mannen komen van God en vrouwen ook (3), ds. J. Wilmink over Efeze 5
Mannen komen van God en vrouwen ook (4), ds. J. Wilmink over Spreuken 31

ds. G. Zomer over 1 Kor. 6: 19-20 (1)
ds. G. Zomer over Gen 2:25, 3:7-10,21 (2)
ds. G. Zomer over Leviticus 18 (3)
ds. G. Zomer over 1 Kor. 7:7 (4)