De liefde is niet blijde over ongerechtigheid,
maar zij is blij met de waarheid.

1Kor 13:6