Ondersteunende Organisaties
Echtparen doen er goed aan regelmatig stil te staan bij hun huwelijk. Functioneert uw huwelijk nog als een verbond van liefde en trouw en wat kunt u als echtpaar doen om uw huwelijk te versterken? Er zijn organisaties die u daarbij kunnen helpen. Zij bieden mogelijkheden aan ter ondersteuning en versterking van uw huwelijk. Verder noemen we een aantal organisaties die van betekenis kunnen zijn bij bepaalde specifieke situaties. Door te klikken op de naam van de organisatie krijgt u informatie te zien over de betreffende organisatie. Verder vermelden we hun eigen websiteadres voor uitgebreidere informatie.
In de aktiviteitenagenda zullen o.a. de geplande aktiviteiten van deze organisaties, voor zover bij ons bekend, worden vermeld. Ook kunt u de meeste van deze organisaties inschakelen voor het organiseren van een aktiviteit binnen uw gemeente of regio.
(Vermelding op de onderstaande lijst betekent niet noodzakelijkerwijs dat de RvA instemt met alle uitgangspunten van de genoemde organisaties).

1. Growing Love - Christelijk Steunpunt voor Huwelijk en Relaties
Het Steunpunt Growing Love (o.l.v. Hillie Snoeijer - GKV Baflo) wil zich inzetten voor groei in huwelijken.
Via de website is allerlei informatie beschikbaar, waarmee echtparen hun winst kunnen doen. Ook kunnen mensen bij het Steunpunt Growing Love terecht met vragen over hun huwelijk ( steunpunt@growinglove.nl ).
Door het Steunpunt Growing Love is begin 2005 de cursus "Een Worden en Een Blijven" ontwikkeld, een cursus ter voorbereiding op het huwelijk. De ervaringen met de cursus zijn heel positief, deelnemende stellen zijn enthousiast. De cursus is zo opgezet, dat derden ook gemakkelijk deze cursus in hun gemeente/regio kunnen geven. Voor dat doel is een uitgebreide handleiding/draaiboek voor de cursusbegeleider beschikbaar en kan men zonodig bij Growing Love terecht voor ondersteuning. Inmiddels is er ook een variant van deze cursus beschikbaar voor echtparen: de huwelijkscursus Samen stilstaan bij ... je huwelijk! Ook bij deze cursus is een begeleiderspakket beschikbaar.
Surf voor meer info gerust eens naar www.growinglove.nl.

2.Ruimtevoorjerelatie
Sprankelende liefde vraagt blijvende investering
‘Ruimte voor je Relatie’ (voorheen deels APKvoorjerelatie) biedt echtparen en gemeenten 3 varianten om in huwelijken te investeren:
1. Relatieweekenden
2. Gemeente seminars
3. DISC-activiteiten
De Relatieweekenden en Gemeente seminars zijn vooral gericht op echtparen die hun relatie willen versterken of tegen dingen aanlopen die de verdieping van de relatie in de weg staan.
De
DISC-activiteiten zijn vooral geschikt voor echtparen die in een intieme setting willen werken aan hun relatie.
Eén van deze DISC-activiteiten is speciaal op maat gemaakt voor stellen die dreigen vast te lopen.
De echtparen worden begeleid door de relatiecoaches Hans en Adeline Waagmeester (GKV – Maastricht.)
Voor meer info: zie
www.ruimtevoorjerelatie.nl

3.
Alpha Marriage Course: 'Ik ook van jou'
Alpha Nederland werkt inmiddels enige jaren met deze huwelijkscursus. Voordeel van deze cursus is dat je als gemeente zelf, zonder inschakeling van derden, met het materiaal aan de slag kunt. Voor echtparen die dit binnen hun gemeente willen opzetten is er een zeer gedetailleerde handleiding verkrijgbaar. Presentaties die horen bij de cursus zijn op videoband of dvd te bestellen. Natuurlijk kan een echtpaar die de cursus wil verzorgen ook kiezen voor het zelf inleiden van de onderwerpen. Het materiaal is te bestellen bij Alpha Nederland. Inmiddels draaien er binnen onze kerken reeds een aantal "pilots". In verband daarmee verwijs ik graag naar een artikel uit de Reformatie van 16 Oktober 2004, geschreven door ds. G. A. den Broeder.
Meer weten? Bezoek dan: www.marriagecourse.nl.

4. De Driehoek
De Driehoek heeft een huwelijkstraining samengesteld bestaande uit meerdere modules. De training wordt in samenwerking met de Driehoek in eigen gemeente gehouden. Voor meer informatie zie de website: www.dedriehoek.nl/page/59.

5. Steunpunt Gemeenteopbouw
In samenwerking met de Driehoek is een training ontwikkeld voor tainers-echtparen die een huwelijksgespreksgroep of huwelijkscatechesegroep willen leiden. De training bestaat uit een zaterdag, twee weekenden en een avond. Cursusprijs 1075 euro per echtpaar.
Uitgebreide info over deze training is te vinden op: www.steunpuntgemeenteopbouw.nl.

6. Stichting Chris
Stichting Chris biedt een cursus "Groeien in eenheid" aan. De cursus geeft a.s. echtparen de mogelijkheid om zich goed op het huwelijk voor te bereiden. Ook geschikt voor jeugdwerkers. De cursus biedt Bijbels onderricht over het huwelijk en het gezin. Stichting Chris kan ook spreekbeurten verzorgen over bijv. seksualiteit, Gods doel met het huwelijk,etc. Verder zijn ze onlangs gestart, in samenwerking met Stichting de Hoop, aan een preventieproject van Focus on the Family "No Apologies". Dit project richt zich op tieners en brengt hen een bijbels gefundeerde boodschap over leven, liefde en seks.
Voor meer info verwijzen we u naar hun website: www.chris.nl.

7. Contactgroep voor ongewild kinderloze echtparen (oke)
Door middel van landelijke, periodieke gespreksbijeenkomsten wil deze groep mogelijkheden bieden aan echtparen om elkaar te steunen en te stimuleren in het verwerken van hun kinderloosheid.
Voor meer info:
Contactgroep Ongewilde Kinderloze Echtparen
p/a Godfried van Seijstlaan 40,
3703 BS Zeist
Tel. 030-6953539
m.dees@hetnet.nl

8. COVA (coördinatie ontmoetingen voor alleengaanden)
Deze vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van ontmoetingen en contacten tussen alleengaanden (ongehuwden, weduwen, weduwnaars en gescheiden personen) vanaf plm. 40 jaar.