De liefde kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,

1Kor 13:5a