Beschikbare materialen
Als RvA willen we graag stimuleren, dat plaatselijke gemeenten actief aan de slag gaan met huwelijkstoerusting. Zoals het binnen onze kerken normaal is gezamenlijk deel te kunnen nemen aan bijbelstudie en vereniging, zo zouden wij graag zien, dat er een ontwikkeling op gang komt, waarbij het gewoon wordt dat er gelegenheid is om als echtparen met elkaar door te kunnen praten over zaken die het huwelijk aangaan. We denken daarbij aan het structureel opzetten van gespreksgroepjes over het huwelijk. Samen kun je je zo laten opbouwen in wat God van ons vraagt in het huwelijk. In de loop van de tijd zal hierdoor meer openheid en vertrouwen gaan groeien. Echtparen die moeiten in hun huwelijk ervaren, zullen daardoor een minder hoge drempel ervaren om iemand in vertrouwen te nemen en hulp te zoeken voor hun problemen. Door zo als gemeenten structureel aandacht te besteden aan huwelijkstoerusting, kunnen we elkaar tot steun zijn om onze huwelijksbeloften trouw te blijven en de moeiten met elkaar te delen en op te lossen. Ook willen we als RvA graag aandacht vragen voor het oppakken van huwelijksvoorbereiding binnen onze kerken.

Hieronder willen we een aantal suggesties doen van materiaal wat gebruikt zou kunnen worden bij het opzetten van een cursus huwelijksvoorbereiding. Graag willen we ook initiatieven van plaatselijke gemeenten aan u doorgeven ter info. Ook is er gezocht naar materiaal om samen als echtparen via gespreksgroepjes te bespreken. Verder vermelden we nog een aantal boeken om het onderwerp verkering met de jeugd te bespreken (bijv. op een jeugdvereniging) en tenslotte nog een aanrader voor predikanten en ouderlingen bij het omgaan met echtscheidingsmoeiten.

Materiaal te gebruiken bij voorbereiding op het huwelijk.
 • H.A. Snoeijer-Hoekstra (Steunpunt Growing Love): Eén worden en één blijven.
  Dit materiaal is ontwikkeld door Steunpunt Growing Love en te gebruiken voor een cursus ter voorbereiding op het huwelijk.De cursus heeft inmiddels een aantal malen in de classis Warffum gedraaid.De ervaringen ermee zijn heel positief. Er is voor de cursusbegeleider een draaiboek/handleiding beschikbaar, zodat de cursus gemakkelijk gegeven kan worden in de gemeenten. Uitgebreidere info kunt u vinden op de site www.growinglove.nl. Het cursusboek met bijbehorend draaiboek is te bestellen bij Steunpunt Growing Love (steunpunt@growinglove.nl).
 • L.M. Vreugdenhil: Ik beloof je trouw! (Uitgeverij Boekencentrum B.V., in 2002 of 2003 nieuwe herdruk van verschenen.)
  Dit boekje wil bouwstenen aanreiken voor een gelukkig huwelijk. Allerlei onderwerpen komen aan de orde. Om je huwelijk goed te houden is het goed om je voor te bereiden op je huwelijk. De schrijver geeft in het laatste hoofdstuk een soort draaiboek voor de opzet van een huwelijkscatechese/huwelijksvoorbereidingsgroep in 3 avonden. Goed bruikbaar.
 • H.P.Dam e.a: Huwen en Houden.(GSEV-brochure, De Vuurbaak, 1996, ISBN 90 5560 097 0)
  Diverse aspecten van een huwelijksrelatie komen in deze bundel aan bod. Het boek kan als een werkboek gebruikt worden bij een cursus voor mensen die zich op het huwelijk voorbereiden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.
 • P. Eikelboom e.a.: Samen het huwelijk in. (Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, er is inmiddels een herziene editie van verschenen)
  Een goede voorbereiding op het huwelijk is van groot belang, zelfs een noodzaak. Dit boek wil daarbij helpen Het stelt belangrijke onderwerpen aan de orde, zowel van bezinnende als praktische aard.
 • Roland en Sylvia Waardenburg: Een plus een wordt drie. (Navigators, 1996, ISBN 90-70656-44-2)
  Dit boekje wil op een korte en duidelijke manier vragen stellen aan jonge mannen en vrouwen die met elkaar willen gaan trouwen. Het opbouwen van een langdurige relatie met God en met elkaar is in deze tijd een enorme uitdaging. Daar mag je best wat tijd voor nemen. Dit boekje wil je daarbij helpen.

 • Geschikt materiaal voor gespreksgroepjes.
 • Ds. R. Van Kooten heeft in de serie 'Hoe lief heb ik uw wet' twee boeken geschreven over het 7e gebod 'Gij zult niet echtbreken'.(Uitgeverij Den Hertog, 1993, deel 1 ISBN 90-331-0944-1, deel 2 ISBN 90-331-0954-9).
  Het eerste deel besteed aandacht aan de volgende 4 hoofdlijnen: 1) behandeling van de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel,2) bespreking van de vraag hoe en waarom het huwelijk tegenwoordig in een verkeerd daglicht gesteld wordt,3) hoe zal een christin zich gedragen tegenover haar man en een christen omgaan met zijn vrouw? en 4) wat zegt de Bijbel over seksualiteit?
  Het tweede deel behandelt een viertal thema's: 1) ongehuwd zijn, 2) homofilie en homoseksualiteit, 3) het krijgen van kinderen en 4) echtscheiding en echtbreuk.
  In beide boeken zijn per hoofdstuk gespreksvragen toegevoegd, waardoor het zich uitstekend leent voor gespreksgroepen.
 • Al Janssen en Jef de Vriese: Het Meesterwerk. Een verfrissende kijk op het huwelijk. (Uitgave Centrum voor Pastorale Counseling, 2002, ISBN 90-6067-913-X)
  Het samen bestuderen van dit boek geeft een verfrissende kijk op het huwelijk. Het boek bevat een studiegids, die de hoofdstukken op de voet volgt. Deze studiegids heeft als doel u te helpen dieper te graven in de rijke diepgang van Gods model voor het huwelijk. Zeer geschikt om als groep mee aan de slag te gaan.
 • Gary Chapman: De vijf talen van liefde. (Uitgeverij Medema, 1996, ISBN 90-6353-259-8)
  Dit is een zeer praktisch boekje wat een echte eye-opener kan zijn. Het wil je helpen je liefde naar je partner zo te uiten, dat hij/zij dat ook ervaart als liefde. Achterin zijn per hoofdstuk vragen opgenomen voor echtparen en een achtergrondvraag voor een groepsbespreking.
  Ook zijn boek 'Huwelijk, verbond voor het leven' willen we bij deze van harte aanbevelen.
 • Videomateriaal: Adam en Eva vandaag. (Uitgegeven door Proclama, te bestellen via www.agape.nl, ISBN 90-5829-114-6)
  Dit is een vierdelige video-cursus over de man-vrouw-relatie. De volgende onderwerpen worden besproken: Deel 1: Verbondenheid en toewijding. Deel 2: Communicatie en omgaan met conflicten. Deel 3: Groeien naar intimiteit ook in de seksuele relatie en Deel 4: Elkaar dienen en groeien in gerichtheid op elkaar.Leuk materiaal als aanzet om samen door te praten over deze thema's.
 • Gespreksmateriaal bij de video Adam en Eva vandaag. Door Family Life is gespreksmateriaal voor echtparen rondom de hierboven genoemde video "Adam en Eva vandaag" ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.
 • H.P.Dam e.a: Huwen en Houden. (GSEV-brochure, De Vuurbaak, 1996, ISBN 90 5560 097 0)
  Diverse aspecten van een huwelijksrelatie komen in deze bundel aan bod. Het leent zich goed voor bespreking door echtparen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen. Steunpunt Gemeente opbouw heeft een didactische handleiding geschreven bij dit boekje. Mensen die een huwelijkscursus willen geven of begeleiden, kunnen daar gebruik van maken.
 • Larry Crabb: Man en vrouw (Navigator boeken, 1997, ISBN 90 70656 78 7)
  Dit boek wil lezers stimuleren om grondig na te denken over de manier waarop zij met anderen omgaan en positief om te springen met het verschil tussen man en vrouw. Een studiegids met gesprekvragen is opgenomen om de aangeboden stof verder uit te diepen.

 • Wil Doornenbal en Cobi Wattez: Samen verder. (Uitgeverij Boekencentrum, 2004, ISBN 90239 1542 9)
  Een boek voor iedereen die zijn of haar relatie wil verdiepen, is "Samen verder" een ideeënrijk en instructief boek. Thema's die aan bod komen: omgaan met jezelf, seksualiteit, werken en zorgen, kerk en geloof. Op de website www.samenverder.net vind je gespreksvragen bij de hoofdstukken van het boek.


 • Materiaal te gebruiken voor 15/16+ jeugd over verkering.
 • H. van Groningen: Liefde en liefde is twee. (Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, 1998, ISBN 90-5030-392-7)
  Dit boekje behandelt allerlei onderdelen van verkering. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn een aantal vragen opgenomen om goed over alles na te kunnen denken.
 • K. de Vries: Verkering. Een praktisch boek over verkering. Het gaat niet alleen over de mooie kanten van verkering, maar ook over lastige vragen als: Als hij niet van de kerk is? Hoe ver mag je gaan? Wanneer weet ik het zeker? enz.

 • Lezenswaardige boeken
 • Hoofd gevraagd. Bijbels licht op man, vrouw en huwelijk van Lies Schaeffer-de Wal.
  Uitgegeven door De wijnkuip (www.wijnkuip.nl), prijs 7,50
  De meeste vrouwen hebben vandaag een wat onbehaaglijk gevoel als de `onderdanigheid van de vrouw' ter sprake komt. Maar, en dit is belangrijk, ook een schuldgevoel. Want we zouden het volmondig Paulus moeten kunnen nazeggen, het is de norm. Alleen de praktijk is dat we het niet van harte doen. Lies Schaeffer gaat diepgaand in op wat Christusí bedoeling is als hij spreekt over het hoofd-zijn van de man in het huwelijk. Om zo (weer) samen verder te kunnen.

 • Trouwen - als je vrijheid je lief is van ds. H. Schaeffer.
  Uitgegeven door Uitgeverij van Wijnen (www.wevervanwijnen.nl), prijs 14,95

  Tip voor predikanten en ambtsdragers!
 • J.W.A. van Dommelen, P. Eikelboom en R. van Kooten: Echtscheiding, een onmogelijke werkelijkheid. Een pastorale, psychologische en juridische handreiking. (Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, 1995, ISBN 90 50303 418 4)
  Dit boek biedt een praktische handreiking om om te gaan met situaties rond echtscheiding. Christelijke ethiek, pastoraat, hulpverlening en rechtsbijstand worden in onderlinge samenhang behandeld. Echt een aanrader voor predikanten en ambtsdragers die binnen hun gemeente te maken hebben met situaties van echtscheiding.