De liefde:
alles bedekt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

1Kor 13:7