Artikelen en Linken naar andere websites
Op deze pagina zijn artikelen en brochures geplaatst rondom het onderwerp huwelijk en echtscheiding. We hopen de lijst in de toekomst verder uit te breiden, zodat op deze manier veel lezenswaardige informatie beschikbaar komt.
Krantenknipsels die betrekking hebben op het huwelijk willen we ook graag onder uw aandacht brengen.
Verder zijn we op zoek geweest naar andere interessante sites met lezenswaardige informatie over het huwelijk. De linken naar de betreffende sites hebben een plekje gekregen op deze pagina. Wanneer u zelf nog adressen weet waar waardevolle informatie over dit onderwerp te vinden is, dan horen we dat graag ( rva@huwelijkstoerusting.gkv.nl), zodat we hier ook naar kunnen verwijzen.

Artikelen

Acta Generale Synodes rond huwelijk en echtscheiding
Hieronder een aantal acta van een aantal synodes.
 • Acta Zwolle 2008 het gaat om pagina 34-45 van dit rapport.
 • Acta Amersfoort 2005 het gaat om pagina 54-71 van dit rapport.

  Uitgangspunten en Richtlijnen
 • Richtlijnen en uitgangspunten

  Rapporten DHE en reacties hierop
  We willen het werk van deputaten Huwelijk en Echtscheiding onder uw aandacht brengen met de reacties die daarop in de pers verschenen zijn.
 • Rapport Deputaten Echtscheiding
  Dit is het rapport wat gediend heeft op de Synode van Zuidhorn 2002.Het is ook te downloaden via www.gkv.nl.

 • Verkort rapport: Echtscheiding en Hertrouwen
  Deputaten Huwelijk en Echtscheiding kregen van de synode Zuidhorn de opdracht een kortere, meer toegankelijke versie van het rapport te maken. Het is een aanzet tot een nieuwe benadering van echtscheiding, hertrouwen en tucht.Ook dit rapport is te downloaden via www.gkv.nl.


 • De volgende artikelen verschenen over en als reactie op bovengenoemde rapporten in de diverse kerkbladen:
 • Rapport Echtscheiding. Een totaal nieuwe benadering.
  Drie artikelen, gebundeld in één bestand, geschreven door ds. G. Hutten. Overgenomen uit de Kerkbode van Groningen, Friesland en Drenthe van 10,17 en 24 mei 2002.
 • Reactie op Echtscheiding en Hertrouwen
  Reactie van de predikanten Voorberg en Pathuis op rapport Echtscheiding en Hertrouwen. Het is overgenomen uit de Kerkbode (Groningen, Friesland en Drenthe) van 26 maart 2004

 • Het rapport Echtscheiding en Hertrouwen - een doorbraak?
  Dit artikel is van de hand van P.L. Storm en overgenomen uit Nader Bekeken mei 2004


 • Graag willen we u ook wijzen op het nieuwste rapport van Deputaten Huwelijk en Echtscheiding, dat zal dienen op de GS Amersfoort 2005. U kunt het hier lezen:
 • Deputatatenrapport Huwelijk en Echtscheiding voor de synode van Amersfoort 2005
  Dit rapport geeft de werkzaamheden van deputaten weer en gaat in op reacties die er vanuit de kerken gekomen zijn op het vorige rapport. Als bijlage zijn hierin ook opgenomen de artikelen van Messelink, zoals verschenen in de Reformatie van 8 en 15 februari 2003, waarin hij een samenvatting van het studierapport geeft en verwerking van de GS bespreking (bijlage 2). Bijlage 3 bevat de artikelen van de Bruijne, verschenen in de Reformatie (19 en 26 juni,3 en 10 juli 2004), waarin hij reageert op kritische recensies op het studierapport van Deputaten. Het rapport is ook te downloaden via www.gkv.nl.

  Inmiddels komen in de pers de eerste reacties op het nieuwe deputatenrapport Huwelijk en Echtscheiding, dat zal dienen op de synode van Amersfoort (2005).
 • Geen radicaliteitproefpolder, artikel van ds. A. Kamer,verschenen in de Reformatie van 11 december 2004.
  Ds. Kamer noemt een aantal kanttekeningen bij de nieuwe aanpak van deputaten en acht verdere studie nodig.
 • Kerkelijke discussie over echtscheiding. Artikel van ouderling P. Dijkstra,verschenen in de Reformatie van 18 december 2004. P. Dijkstra licht zijn standpunt toe dat het oorspronkelijke advies aan Zuidhorn in zijn ogen een stuk beter was.
 • Gesprek rond echtscheiding. Artikel van A.L.Th de Bruijne,verschenen in de Reformatie van 25 december 2004. De Bruijne reageert in dit artikel op de reactie van dominee A. Kamer en ouderling P. Dijkstra.
 • Nogmaals 1 Korinthe 7 (nieuw)
  Opnieuw een reactie van de predikanten Pathuis en Voorberg. Het is een bundeling van 2 artikelen, overgenomen uit de Kerkbode van 4 en 11 maart 2005.

  Overige artikelen
  Onderstaande artikelen zijn van de hand van predikanten uit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt:
 • Bijbelse principes rond echtscheiding (ds. R.D. Anderson)
 • Samenwonen - een handreiking (ds. C. van der Leest)

 • Cursusopzet over samenwonen (ds. P. v.d. Laan)

 • Het 7e gebod (ds. K. Harmanny)


 • Van de Driehoek ontvingen we de volgende artikelen voor plaatsing op de website:
 • Verliefd, verloofd ... en samen goed verder!
 • Conflicten in je huwelijk


 • Andere lezenswaardige artikelen.
 • Folder Eleos: Hulp bij seksuele problemen.


 • Krantenknipsels
 • Vastlopen in dubbele moraal (ND 25 sept.2004)

 • Ik ook van jou, het huwelijk als missionair aanknopingspunt (Reformatie 16 okt.04)

 • Start website voor stellen waarvan een gelooft en ander niet. (ND 19 nov.2004)


 • Linken naar andere websites
  Voor meer informatie en artikelen over het huwelijk, mogelijkheden voor zelf-hulp geven we graag onderstaande internetadressen aan u door. Het zijn niet allemaal sites met een christelijke achtergrond, maar ook informatie vanuit bijv. de geestelijke gezondheidszorg kan een bijdrage leveren aan de opbouw van huwelijken. We hebben in grote lijnen deze sites bekeken, maar stellen onze niet verantwoordelijk voor de gehele inhoud. Mocht u een link aantreffen die u op principiële gronden niet thuis vindt horen in onderstaande lijst, dan horen wij dat graag rva@huwelijkstoerusting.gkv.nl. We kunnen het vermelden van de betreffende site dan heroverwegen en zonodig verwijderen.We hopen deze lijst in de toekomst nog verder uit te breiden. Uw suggesties en tips daarvoor zouden we graag horen. Dus komt u een leuke site met info over het huwelijk tegen: mail het ons!

 • Nederlands-talige sites.
 • www.growinglove.nl
  www.eo.nl/huwelijk
  www.hulpnet.com/bethesda
  www.mijnliefgelooft.nl
  www.mijnliefgelooftniet.nl
  www.www.echtverbonden.nl

 • Engels-talige sites.
  www.smalleyonline.com (nieuw)
  www.familyfirst.net (nieuw)
  www.themarriagebed.com
  www.marriagebuilders.com
  www.selfhelpmagazine.com
  www.soulcare.org
  www.biblicalcounseling.com
  www.mentalhelp.net/psyhelp
  www.relationshipjourney.com