De liefde wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe,

1Kor 13:5b