Aktiviteitenagenda
Eenmaal getrouwd zal het de ervaring van velen zijn, dat het inspanning vraagt om je huwelijk gezond te houden. Daarom kan het goed zijn om van tijd tot tijd je huwelijk een nieuwe impuls te geven en via een conferentie, cursus, echtparenweekend of een lezing samen als echtpaar stil te staan bij en te investeren in je huwelijk. De aktiviteitenagenda wil je wijzen op mogelijkheden die daarvoor geboden worden.
Wilt u een aktiviteit opgeven voor plaatsing op de aktiviteitenagenda, mail dan naar rva@huwelijkstoerusting.gkv.nl
(Het vermelden van activiteiten op de agenda betekent niet noodzakelijkerwijs dat de RvA instemt met alle uitgangspunten van de organiserende organisatie).

Voorjaar 2016
4 data in periode maart/april
Steunpunt Growing Love:
Voorjaar 2016 zal de Huwelijksvoorbereidingscursus " En worden en n blijven " in de classis Warffum (Baflo) opnieuw gegeven worden.
Kosten: 115,00 per stel (inclusief cursus- en werkboek)
Voor meer informatie en opgave: www.growinglove.nl (onder de pagina cursus & lezingen).