De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,

1Kor 13:4a